§54 støtteperson

Er du forælder til et anbragt barn, så har du ret til at få en støtteperson. Du har faktisk ret til støtteperson, allerede når der er overvejelse om anbringelse.

Det er din kommune, der skal betale for en støtteperson, og som forælder har du ret til selv at vælge din støtteperson.

Fordele ved at have en professionel støtteperson:

  • Jeg lytter jeg til dig og støtte dig i at få sagt din mening og stillet de spørgsmål, du har vedr. dit barns anbringelse.
  • Jeg hjælper dig med at forberede møder, kan deltage i møder, og tale med dig efter møder
  • Jeg hjælper dig ved at gennemgå dine sagsakter og med at forstå dem
  • Jeg støtter dig i dit samarbejde med kommune og anbringelsessted.
  • Jeg er der for dig og skal ikke referere til kommunen, hvad vi taler om

Ring til mig (tlf. 2046 7669), så vi kan tale om dine behov i forhold til §54 støtteperson.

Jeg er medlem af www.psforeningen.dk – foreningen for professionelle støttepersoner.

Gabriella Donnerborg
Socialrådgiver

Nedenstående er fra Socialstyrelsens pjece:

Det har du ret til – til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Hele pjecen finder du her