§ 54 støtteperson§54 støtteperson

Er du forælder til et anbragt barn, så har du ret til at få en støtteperson

Det er forælderens kommune, der skal betale, og som forælder har du ret til selv at vælge din støtteperson.

Mine opgaver som støtteperson kan bl.a. være:

  • At lytte jeg til dig og støtte dig i at få sagt din mening og stillet de spørgsmål, du har vedr. dit barns anbringelse.
  • Hjælpe dig med at forberede møder, evt. deltage i møder, og tale med dig efter møder
  • Hjælpe dig ved at gennemgå akter og forstå dem
  • Støtte dig i dit samarbejde med kommune og anbringelsessted.

Alt efter hvad du har behov for.

Jeg er medlem af www.psforeningen.dk – foreningen for professionelle støttepersoner.

Gabriella Donnerborg
Socialrådgiver

Nedenstående er fra Socialstyrelsens pjece:

Det har du ret til – til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Hele pjecen finder du her