Hvad er en bisidder?

I Forvaltningsloven § 8 står der, at man som borger har ret til at have bisidder med i forbindelse med møder med offentlige myndigheder.

En bisidder er en ekstra person, du kan have med ved møder i kommunen, altså et ekstra sæt øjne og ører, en du kan forberede dig sammen med, og som du kan drøfte mødet med bagefter. En bisidder kan være din personlige og faglige støtte.

En bisidder kan være ven eller et familiemedlem. Det kan også være en repræsentant fra f.eks. fagforeningen.

Der er også den mulighed at købe sig til hjælp ved f.eks. at betale en privat socialrådgiver.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker min hjælp som bisidder.

Fordele ved at have en professionel bisidder:

  • Ekstra øjne og ører til at huske, hvad der sker
  • Psykisk støtte – det er ofte psykisk belastende at være i kontakt med de sociale myndigheder
  • Person at tale med før og efter et møde – hvad blev der sagt, hvordan skal det forstås, hvad skal der spørges om
  • Person, der kender loven og sagsgangen
  • Gennemgang af sagsakter
  • Støtte til at stille uddybende spørgsmål, så du forstår, hvad der sker og hvorfor
  • Hjælp til forberedelse af møder
  • Hjælp til skrivelser

Du kan kontakte mig på tlf. 2046 7669 eller på mail

Pris: 900 kr. pr. time inkl. moms.

Gabriella Donnerborg
Socialrådgiver, terapeut, coach