Om Gabriella Donnerborg:

Jeg er uddannet socialrådgiver og har mere end 40 års erfaringer på begge sider af skrivebordet.

De seneste mange år har jeg bl.a. arbejdet som privat socialrådgiver.

Grunden til, at jeg har startet Den Sociale Stemme, er mine erfaringer som klient i det sociale system på grund af min handicappede søn. Jeg har på egen krop erfaret, hvor vanskeligt det kan være at få den rette hjælp, og det uanset at jeg kender lovgivningen.

Mit mål med Den Sociale Stemme er, at du bliver bedre i stand til at tage vare om din situation i din kontakt med kommunen. Dermed dermed øger du dine muligheder for at få den rette og nødvendige hjælp.

Min erfaring er, at det ikke er nok at vide, hvad der står i lovgivningen. Dertil kommer, at vi som klienter i kommunen altid vil være den svage part. Det er kommunen, der er myndigheden og træffer afgørelser.

En vej til ændringer kan ske gennem bedre kommunikation og samarbejde. Det at blive ved med at stille spørgsmål, indtil du forstår, hvad der bliver sagt, hvad meningen er, og hvilke konsekvenser der er.

Når vi bliver bedre til at stille spørgsmål for at få faglige og saglige svar og forklaringer, så må sagsbehandleren argumentere ud fra faglighed og saglighed, dvs. forholde sig til loven, og de muligheder, der er i lovgivningen.

Sagsbehandling på det sociale og beskæftigelsesmæssige område bør være præget af medmenneskelighed, ordentlighed og helhedssyn.

Gabriella Donnerborg
Socialrådgiver, terapeut, livscoach

Mit cv finder du her: CV

Socialrådgiver