Jeg er uddannet socialrådgiver og har rigtig mange års erfaring på begge sider af skrivebordet.

De seneste mange år har jeg bl.a. arbejdet som privat socialrådgiver.

Grunden til at jeg har startet Den Sociale Stemme, er mine erfaringer som klient i det sociale system på grund af min handicappede søn. Jeg har på egen krop erfaret, hvor vanskeligt det er at få den rette hjælp, og det uanset at jeg kendte lovgivningen.

Mit mål med Den Sociale Stemme er, at alle I, som er i kontakt med kommunen, bliver bedre i stand til at tage vare om jeres egen situation og dermed øger jeres muligheder for at få den rette og nødvendige hjælp.

Min erfaring er, at det ikke er nok at vide, hvad der står i lovgivningen. Dertil kommer, at vi som klienter i kommunen altid vil være den svage part. Det er kommunen, der er myndigheden og træffer afgørelser.

Jeg ser, at vejen til ændringer skal ske gennem bedre kommunikation. Det at blive ved med at stille spørgsmål, indtil du forstår, hvad der bliver sagt, hvad meningen er, og hvilke konsekvenser der er.

Når vi bliver bedre til at stille spørgsmål for at få faglige og saglige svar og forklaringer, så må sagsbehandleren argumentere ud fra faglighed og saglighed, dvs. forholde sig til loven, og de muligheder, der er i lovgivningen.

Det vurderer jeg vil give en sagsbehandling på det sociale og beskæftigelsesmæssige område præget af medmenneskelighed, ordentlighed og helhedssyn.

Gabriella Donnerborg
Socialrådgiver, terapeut, coach

Socialrådgiver